Fins al 10 d’octubre de 2024

BASES DEL CONCURS

1. Hi podran participar artistes nascudes a partir de l’any 1989 i fins l’any 2008.
2. Els i les artistes han de concursar a títol individual i no com a col·lectiu.
3. El tema i la tècnica són de lliure elecció. Entenem les arts visuals en un sentit ampli i valorem positivament el risc formal i la investigació de noves formes de transmetre mitjançant l’art.
4. El termini per a la presentació de propostes és fins al 10 d’octubre de 2024, a les 18.30 hores.
5. És indispensable que les obres presentades siguin originals.
6. Es podran presentar a concurs un màxim de 2 obres per artista. Les que s’han de penjar hauran d’anar preparades per poder fer-ho. S’adjuntarà una fotografia de com s’ha d’exposar en el cas que l’obra estigui formada per més d’una peça.
7. Les obres que es presentin per a instal·lacions es podran presentar en format digital i hauran de tenir unes dimensions que s’ajustin a les mides i als mitjans tècnics de què disposen les sales d’exposicions de Cotxeres-Casinet.
8. El jurat farà una preselecció d’obres a concurs tenint en compte la qualitat de les obres i l’adequació a l’espai expositiu.
9. El jurat encarregat d’escollir les propostes estarà format per la Comissió de selecció d’exposicions de Cotxeres-Casinet i una selecció de joves vinculats a les arts visuals.
10. Els premis podran declarar-se deserts.
11. S’estableixen els premis següents:

    a) Primer premi: 800 € i exposició a la Sala Lluïsa Franch de Cotxeres
    b) Segon premi: 400 € i exposició a l’Aparador de Casinet d’Hostafrancs
    c) Premi popular: 100 € i exposició a l’Aparador de Casinet d’Hostafrancs

Els premis estan sotmesos a les retencions legals establertes.

12. Els i les artistes autores de les obres premiades i seleccionades cediran gratuïtament tots els drets d’ús i reproducció.
13. La presentació de les obres pot fer-se personalment o per correu (a ports pagats) al Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79, i s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

a) Butlleta d’inscripció
b) Fotocòpia del DNI
c) Dossier gràfic amb un mínim de vuit fotografies de 8 peces diferents (una per peça) de l’obra recent de l’artista
d) Obra, on haurà de figurar el títol

 

Les obres seleccionades estaran exposades del 15 d’octubre al 31 d’octubre de 2024 a la Sala Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants, on es farà una votació popular.

———————————————————————————————————————-

 

Guanyadores del 16è Concurs d’Art Jove:

 

PRIMER PREMI DEL CONCURS D’ART JOVE

“BCN-BLN-AGAIN” de Julliet Szhw (Júlia Doñate)

 

SEGÒN PREMI DEL CONCURS D’ART JOVE

“Joker retrato” d’Iraeth Orlando Torres Araujo

Dia:

Hora:

Lloc: Cotxeres-Casinet