Bases del XII certamen de microrelats fantàstics i de terror de Sants 2024

 

 

 1. La participació en el certamen comporta acceptar aquestes bases.
 2. El certamen és obert a qualsevol persona que hi vulgui participar i de qualsevol edat.
 3. Les obres que s’hi presentin es poden escriure en català o en castellà.
 4. No es poden presentar més de dues obres per participant.
 5. Aquestes han de ser originals i inèdites, i no poden haver estat premiades ni publicades anteriorment.
 6. Les obres s’escriuran en tipografia Arial (o similar), cos 12 i doble espai. Només s’acceptaran documents en PDF, i en cap cas comparticions o altres formats.
 7. L’extensió màxima de cada microrelat és de 200 paraules (el títol també en forma part). Tanmateix, s’accepten proses poètiques, micropoemes, o poemes amb la mateixa extensió màxima, sempre que respectin la base 8.
 8. Els microrelats hauran de proposar un conflicte que es resolgui amb la major economia de mitjans. Hauran d’orientar-se dins de la literatura fantàstica, terror o ciència-ficció.
 9. El guanyador del premi al millor microrelat en català s’emportarà 200 €, i el guanyador del millor microrelat en castellà 200 €. S’aplicarà la retenció fiscal que marca Hisenda, d’acord amb la legislació vigent.
 10. Els enviaments es faran a l’adreça: microrelatsmarato@gmail.com, amb l’assumpte: “XII Certamen de microrelats fantàstics i de terror de Sants”. No s’escriurà res en el missatge. Tan sols s’adjuntaran dos documents en pdf: el microrelat, anomenat amb el títol de l’obra seguit del pseudònim, i un altre document anomenat “plica” on hi constaran les dades personals de l’autor/a: títol, pseudònim, nom i cognoms, data de naixement, adreça, email de contacte i telèfon.
 11. Tots els participants han de presentar-se amb pseudònim. El fet de ser reconegut per algun membre del jurat el pot desqualificar.
 12. La data màxima d’entrega és el 8 de setembre d’enguany.
 13. El Jurat, format per membres de l’organització del festival i elecosinpasos.com, determinarà la categoria única de guanyador en català i en castellà, i el reconeixement de dos finalistes per categoria. Es reservarà el dret a considerar desert un premi, o a fer-ne menció especial. Les seves decisions són inapel·lables.
 14. El Jurat no mantindrà correspondència amb els participants durant el procés de selecció.
 15. Totes les obres seleccionades es donaran a conèixer el 8 de novembre del 2024, a la pàgina web: cotxeres-casinet.cat/marato i a elecosinpasos.com.
 16. El veredicte del Jurat es farà públic durant l’actual Marató de Cinema Fantàstic i Terror de Sants, i es publicarà a la nostra pàgina web: www.cotxeres-casinet.cat/marato.

 

 

Vols contactar amb nosaltres?

Contactar