BASES DEL TORNEIG 2024

 

Organitzador

 1. Federació Catalana d’Escacs conjuntament amb el Secretariat d’Entitats de Sants Hostafrancs i la Bordeta, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

 

 1. El torneig puntuarà per al XX Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs a les categories A especial tant de la general com de trams. Tots els grups seran vàlids per elo català (FCE) i internacional (FIDE). El grup A serà també vàlid per a l’obtenció de Normes de Gran Mestre/a, Mestre/a Internacional i Català.

 

Participants

 1. Podran participar tots els esportistes amb llicència FIDE en vigor. Aquells esportistes amb bandera ESP a la FIDE també hauran d’haver tramitat la seva llicència FEDA amb anterioritat.

 

Local de joc

 1. Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, Carrer de Sants, 79, 08014 Barcelona i locals adjacents.

 

Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat.

 

Sala de joc climatitzada.

 

Dies de joc

 1. Del  23 d’agost a l’1 de setembre de 2024, ambdós inclosos.

 

Sistema de joc

 1. Es faran 3 grups

Grup A: Obert a tothom.
Grup B: Per a ELO FIDE inferior a 1950.
Grup C: Per a ELO FIDE inferior a 1650.

Tots els esportistes poden jugar en el grup A si ho desitgen i compleixen els criteris de llicència. Per això, l’interessat en participar en el grup A tenint menys d’elo 1949, ho ha de demanar al formulari d’inscripció.

 

 En cas de no especificar el grup en la inscripció o per motius organitzatius, l’organització els ubicarà en el grup que cregui oportú.

 

El torneig es disputarà pel Sistema FIDE (Holandès) a deu (10) rondes.

 

 

Ritme de joc

 1. El ritme de joc serà de 40 jugades en 90 minuts per esportista amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera, més 30 minuts amb un increment de 30 segons per jugada a finish (caiguda de bandera).

 

Rànquing

 1. Per al rànquing es tindrà en compte en primer lloc l’elo FIDE; en cas de no tenir-ne, l’elo FCE i per últim ordre alfabètic. Tots els altres elo locals o nacionals seran convalidats pel Comitè Organitzador. Es publicarà al web de la FCE, del torneig i a la sala de joc.

 

Horari de joc

 1. S’iniciaran totes les rondes a les 16.30 hores, excepte l’ultima ronda, 1 de setembre, que es jugarà al matí a les 9.30 hores. La cerimònia de cloenda començarà el dia 1 de setembre a les 19.30hores.

 

Inscripció

10. Inscripcions per Grups

 

GRUP A

 

Inscripció …………………………………………………………..………………..………………… 60 €
Jugadors amb llicència de la F.C.E en vigor ……………………………….…………… 55 €
Menors de 16 anys, amb discapacitat i majors de 65 ……………………………… 50 €
Esportistes amb + de 2400 d’elo FIDE amb invitació …………………………… GRATUÏT

 

 

GRUP B

Inscripció …………………………………………………………..………………..………………… 50 €
Jugadors amb llicència de la F.C.E en vigor ……………………………….…………… 45 €
Menors de 16 anys, amb discapacitat i majors de 65 ……………………………… 40 €

 

 GRUP C

 

Inscripció …………………………………………………………..………………..………………… 50 €
Jugadors amb llicència de la F.C.E en vigor ……………………………….…………… 45 €
Menors de 16 anys, amb discapacitat i majors de 65 ……………………………… 40 €

 

Podeu fer la inscripció mitjançant el següent FORMULARI

 

L’organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.
L’aforament serà limitat i s’acceptaran els participants per rigorós ordre d’inscripció segons el formulari.

 

La inscripció i el pagament de la mateixa s’haurà de fer abans del dia 22/08/2024 a les 14 hores, amb targeta de crèdit a la pàgina web del torneig. Les inscripcions no seran efectives fins que consti l’ingrés bancari.

Per informació sobre condicions per jugadors titulats, podeu escriure a: ciutatdebarcelona@escacs.cat

 

 

Retards

 1. Aquells esportistes que es presentin davant del tauler amb més d’una (1) hora de retard des del començament de la ronda, perdran la partida per incompareixença, tret que l’àrbitre decideixi una altra cosa.

 

Descansos

 1. Els descansos (byes),de zero punts, que pot demanar un esportista serà un màxim de tres (3), a excepció de les dues darreres rondes. Els interessats hauran de comunicar-ho a l’àrbitre abans de finalitzar la ronda anterior.

 

No estan permesos els descansos amb mig punt.

 

Avaluació

 1. Torneig vàlid per elo català (FCE) i internacional (FIDE).

 

Incompareixença

 1. Els esportistes que no es presenti a la primera ronda sense una causa justificada quedarà eliminat del torneig, igualment aquell que no es presenti a dues de seguides o alternes. Aquells esportistes que per qualsevol circumstància hagin d’absentar-se d’alguna ronda, ho hauran de comunicar als àrbitres durant la ronda anterior.

L’esportista eliminat/retirat perd tots els seus drets.

 

Desempats

Una vegada acabada la darrera ronda s’aplicaran els desempats generals, donant lloc a la classificació general provisional. Si existeix un empat a punts entre els primers classificats, amb un màxim de vuit (8) jugadors del grup A,  s’aplicarà el desempat Match-play.

En cas d’empat en el primer lloc del grup B i C també caldrà fer desempats amb el mateix sistema.

 

 1. Desempat Match-play

Consistirà en un sistema eliminatori entre els empatats amb el mateix nombre de punts, de la següent manera:

 

– Dues (2) partides llampec: 5 minuts + 3 segons per jugada (5’ + 3”), alternant colors.

En cas d’empat:

     – Armaggedon: Una (1) partida llampec a 6 minuts el jugador de blanques i 5 el jugador de negres amb increment de 3 segons per jugada per ambdós jugadors a partir de la jugada 61. En cas de taules, guanyarà el jugador amb les peces negres. El color de cada jugador es sortejarà.

 

Els esportistes amb discapacitat, podran escollir no jugar els desempats a Match-play, i obtenir el premi que tindrien en la classificació, sense aplicar aquest desempat.

Les partides Match-play dels desempats de la general es jugaran el diumenge 1 de setembre a partir de les 17 hores.

 

 1. Desempats generals:

Tant per als següents classificats del Grup A i la classificació general del grup B i C, com per als premis d’edats i de trams d’elo, se seguirà l’ordre d’aplicació dels següents desempats:

– Buchholz Mitjà 1 [ajust FIDE oponent virtual]
– Buchholz Total [ajust FIDE oponent virtual]
– Major nombre de victòries
– Major nombre de partides jugades amb color negre
– Mitjana d’ELO dels oponents traient el millor i el pitjor [ajust FIDE]

 

 1. Desempats per equips:

Si dos clubs empaten a punts sumant les classificacions dels seus quatre millors jugadors, el sistema de desempat és el següent:

– Es sumaran els punts (no la classificació) dels quatre jugadors. El club amb més punts guanya el desempat.
– Si es manté l’empat, el club que tingui el jugador que hagi obtingut més puntuació, guanya.
– En cas que l’empat continuï, es tindrà en compte el segon jugador de cada club que hagi fet més punts, després el tercer i finalment el quart.
– En última instància, si l’empat persistís, aquest sistema de desempat s’aplicaria a la ronda anterior i successivament.

 

En cas d’empat de tres o més clubs, desempataran primer dos clubs. El guanyador continuarà el desempat amb la resta de clubs en disputa.

 

Direcció

 1. La direcció del torneig serà conjunta, formada pel Sr. Àlex Sulleva Baiget i el Sr. David Ayza León.

 

Comitè d’apel·lació

 1. Serà format pel director del torneig o en qui delegui, en qualitat de president, i dos esportistes titulats majors d’edat, més dos esportistes reserves.

 

Les decisions de l’Àrbitre Principal podran ser apel·lades Comitè d’apel·lació per escrit i com a màxim 30 minuts després de l’incident. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

 

 

Premis

 1. Premis en metàl·lic. Més de 20.000 € en premis. Els premis en metàl·lic es lliuraran per estricte ordre de classificació.

Els premis de general i tram no seran acumulables, així doncs aquells esportistes que puguin optar a dos premis, rebran el premi de major valor econòmic. En cas de tenir el mateix valor, s’emportarà el premi de franja. Els premis de franges d’edat si que es podran acumular amb un premi de franja d’ELO o de la general. Per als premis de franges d’edat només es podrà participar en la categoria que correspongui segons l’edat.

 

Per distribuir els esportistes en les categories de franges d’ELO s’aplicarà per la distribució en trams la normativa del Circuit català.

 

El primer elo que s’utilitzarà per a la classificació, serà el FIDE. En el seu defecte, els participants amb elo català se’ls tindrà en compte aquest, o l’elo FEDA per a esportistes de la resta de federacions territorials estatals sense elo FIDE. Els esportistes que no pertanyen a la FCE i que no tinguin elo FIDE o en el seu defecte elo FEDA, no puntuaran per a trams.

 

Els esportistes opten als premis del grup on han participat, sense cap possibilitat d’optar als premis dels altres grups.

 

Els participants que no juguin la desena ronda perdran tots els drets assolits.

 

 

 1. Llistat de premis

 

 

Premis per trams

 

 

 1. Llistat de premis Grup B

 

 

 1. Llistat de premis Grup C

 

 

PREMIS PER FRANGES D’EDATS

GRUP A

– Trofeu per al millor sub-14 (anys 2010 i posteriors)
– Trofeu per al millor sub-16 (anys 2008 i 20089)
– Trofeu per als millor veterà + 60 anys nascuts el 1964 i anteriors sense títol internacional de MI o GM.

GRUP B

– Trofeu per al millor sub-14 (anys 2010 i posteriors)
– Trofeu per al millor sub-16 (anys 2008 i 2009)
– Trofeu per als millor veterà + 60 anys nascuts el 1964 i anteriors

GRUP C

– Trofeu per al millor sub-10 (nascuts 2014 i posteriors)
– Trofeu per al millor sub-12 (anys 2012-2013)
– Trofeu per al millors vetarà + 60 anys nascuts el 1964 i anteriors

 

Per poder cobrar els premis, serà necessari:

El premis en metàl·lic seran pagats per transferència bancària i estan sotmesos a la retenció fiscal corresponent reflectida a la llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Per fer el pagament caldrà aportar còpia del DNI/NIE o passaport, i número de compte bancari on es farà l’ingrés. En cas de menors d’edat caldrà la còpia del DNI del seu representant legal i la signatura d’aquest.
Els premis en metàl·lic tenen una vigència de 3 mesos.

 

Trofeus per a les classificacions individuals.

 

Trofeu per als 3 primers classificats de la General de cada grup
Trofeu per al campió de cada tram dels grups A i B.

 1. Guardons i trofeus per a la classificació per equips.

Trofeu per als 2 primers clubs classificats.

Opten a aquest premi els clubs que tinguin 4 o més jugadors participant a l’Obert, independentment del grup en què juguin. La puntuació del premi per equips s’obtindrà sumant la classificació ponderada dels 4 millors jugadors de cada club de la següent manera:

 

        – GRUP A: suma directament la classificació. Així, el 5è classificat dóna 5 punts.

 

        – GRUP B i C: es multiplica per dos la xifra de la classificació. Així, el 5è classificat al B o al C dóna 10 punts (2 x 5).

 

Guanya el club que menys punts faci. Trofeus per els dos primers clubs classificats.

 

Telefonia

 1. D’acord amb les lleis dels Escacs de la FIDE, els esportistes hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

 

Anti-trampes

 1. Durant la partida està prohibit que els esportistes facin ús de notes, fonts d’informació, consells, telèfons mòbils, mitjans de comunicació i d’anàlisi o fer-los en un altre tauler d’escacs. L’organització ho comunicarà a la FIDE.

 

Està a disposició dels esportistes un imprès FIDE de reclamació.

D’acord amb les directrius per la prevenció de trampes de la FIDE, les proves vàlides per l’obtenció de normes de jugador requereixen nivells de protecció més alts. En compliment d’aquestes directrius aquest torneig serà monitoritzat per l’eina de la FIDE, a la qual s’enviaran cada ronda: (a) totes per partides de retransmissió, (b) aquelles que l’organització posi a disposició dels jugadors on-line, (c) les partides relacionades amb l’obtenció de normes de jugador i (d) un percentatge de partides seleccionades de forma aleatòria de cada grup.

 

Ètica

 1. Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives.

 

Publicitat

 1. La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l’esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l’esdeveniment.

 

Disciplina

 1. Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs.

 

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades pel protocol de la Federació Catalana d’Escacs i de les Cotxeres de Sants.

 

 1. En cas de discrepància entre les traduccions, s’aplicarà la versió en català d’aquestes bases.

 

 1. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

 

ANNEX: Definició dels desempats

 1. Buchholz Total: Suma de les puntuacions de tots els oponents del jugador

 

 1. Buchholz Mitjà 1: Suma de les puntuacions de tots els oponents del jugador, exceptuant la puntuació més baixa i més alta dels oponents.

 

 1. Major nombre de victòries: Suma de les partides guanyades (les partides no disputades no es tindran en compte)

 

 1. Major nombre de partides jugades amb color negre: Suma de partides jugades amb les peces negres (les partides no disputades comptaran com si s’haguessin jugat amb les peces de color blanc)

 

 1. Mitjana d’ELO dels oponents treient el millor i el pitjor: és la suma de les valoracions dels rivals dels jugadors (ELO FIDE) dividit entre el número de partides jugades, exceptuant els jugadors amb el ELO FIDE més alt i el ELO FIDE més baix. En cas que un rival no tingui ELO FIDE, s’utilitzarà el ELO FIDE del jugador amb menys valoració del seu grup.

 

 

ANNEX: Ajust FIDE amb oponent virtual

 

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.05.F HandlingUnplayed Games for Calculation of Buchholz – FIDE Handbook]. Aquest es calcula de la següent forma:

Si un jugador no ha disputat una o més partides, a efectes de desempat es considerarà que a totes elles el jugador ha jugat contra un oponent virtual.

 1. Els punts de l’oponent virtual per aquella partida es calcularan com la suma de:
  1. Els punts del jugador al inici de la ronda de la partida no jugada.
  2. El resultat que ha obtingut l’adversari del jugador la partida no jugada.
  3. Mig punt més per cadascuna de les rondes restants.

 

 1. Per als adversaris del jugador, l’oponent virtual tindrà la meitat dels punts possibles.

Vols contactar amb nosaltres?

Contactar

Patrocinadors